Słownikowe definicje ludyczności i infantylizacji nie spotykają się, ale od ludyczności do infantylizacji droga jest bardzo krótka.

Okładkę czerwcowego wydania magistrackiej gazetki „Projekt Ząbkowice Śląskie” wypełnia głównie zdjęcie z parku miejskiego ilustrujące jedną z imprez i napis: „Świetna zabawa w Dzień Dziecka”. Są też zasygnalizowane na dolnym marginesie inne treści dotyczące spraw naszej gminy, których rozszerzenie znaleźć można na kolejnych szpaltach biuletynu. Całość kończy zwiastun mającej się odbyć niedługo 2-dniowej imprezy rozrywkowej z udziałem „Perfectu”, Michała Szpaka oraz kilku innych postaci znanych ze scen, a także szeregu rozmaitych pokazów, prezentacji i innych form wspólnej zabawy.

Gdy przyjrzeć się dokładniej opublikowanym treściom, to lwia ich część obraca się wokół… zabawy. „Burmistrz otrzymał absolutorium” – zabawa w kotka i myszkę z udziałem radnych. „Dobrze wykorzystane pieniądze” – intrygująca zabawa z budżetowymi faktami oraz ich nadinterpretacjami. „Kamień węgielny uroczyście wmurowany” – bawimy się w otwarcie budowy basenu. „Nie tylko kryty basen” – artykuł o rzekomo stabilnej sytuacji finansowej naszej gminy, czyli bawimy się w inwestycyjny boom. „Ząbkowice przyjazne inwestorom” – zabawne tezy zasłaniające inercję gminy w kwestii pozyskiwania inwestorów. „Świetna zabawa w Dzień Dziecka” – tytuł adekwatny do roli, jaką w trakcie imprez pełnił włodarz. „Ścieżka rowerowa w gminie Ząbkowice Śląskie” – zabawki już mamy w domach, ale nie ma którędy pojeździć. „Mistrzostwa siłaczy”, „Motocyklowy zawrót głowy”, „Rewelacyjny Franky Run 2018”, „Sportowa rywalizacja przedszkolaków” – tytuły mówią same o zabawie. W kategoriach zabawy, ale wnoszącej wartość w życie jej uczestników, zdawkowo wspomniano w notce o 21. olimpiadzie integracyjnej. Na temat cennej całorocznej pracy ząbkowickich dzieci z uniwersytetu dziecięcego także dwa akapity i tyleż samo o niezwykłej osobie, jaką jest bez wątpienia (poniekąd związany z Ząbkowicami) Denis Urubko.

Ludyczność to nie tylko cecha pewnych gatunków literatury czy szerzej całej kultury. To również jeden z pierwiastków składających się na konstrukcję człowieka. Bywa mniej lub bardziej aktywnym elementem unikalnej mozaiki, jaką jest każdy z nas. Skłonność ta jednak w żadnej mierze nie jest spoiwem owej mozaiki, a co najwyżej stanowi czyni ją barwniejszą. Dominuje w fazie dziecięcej, ulega modyfikacji wraz z dojrzewaniem. Z postępem lat jest redukowana do roli tła lub ozdoby. Jeśli zabawa pozostaje w centrum czy też stanowi ważny cel, wówczas mamy do czynienia z infantylizacją. To z kolei oznacza degradowanie i banalizowanie lub trywializowanie wartości, a w odniesieniu do osoby ludzkiej zdziecinnienie.

Ten się bawi dobrze, kto z zabawy nie wychodzi ostatni i kto podczas zabawy nie gubi portfela. Egzemplarz gazetki „Projekt Ząbkowice Śląskie” jest bezpłatny?