Jest rok 2017. Jak podał Portal Samorządowy Ząbkowice Śląskie znalazły się na 22 miejscu wśród 122 polskich miast średnich, które według diagnozy Ministerstwa Rozwoju nie rozwijają się. Wśród miast dolnośląskich jesteśmy tuż za Kamienną Górą i w tej niedobrej ścisłej czołówce krajowej nie ma innych miast z naszego województwa. Zdaniem ekspertów rządowych w przypadku Ząbkowic Śląskich mamy do czynienia z „silną utratą funkcji oraz mocno niekorzystną sytuacją społeczno-gospodarczą.”

Nie trzeba chyba specjalnie objaśniać znaczenia cytowanej wyżej diagnozy. Zresztą w rozmaitych rozmowach wychodzących poza wąski obręb narracji snutej przez lokalny establishment, słyszy się o poczuciu wypadania Ząbkowic Śląskich z trasy szybkiego rozwojowego ruchu. Na peronie z napisem „Ząbkowice Śląskie” jest może i wesoło, bo imprez nie brakuje; i ładnie, bo kwiatki na wiosnę sadzą i pasy na jezdniach malują; i dość spokojnie, bo raporty policyjne szczęśliwie nie epatują nadmiarem zagrożeń; i nawet sielsko, bo jest gdzie się budować jednorodzinnie, co magistraccy urzędnicy odtrąbili jako rzekome „osiedle sukcesu”; i jeszcze nieustannie obiecująco w związku z wypatrywanym od sześciu lat krytym basenem.

Ząbkowicka czara zaczyna się jednak przelewać nie od faktycznych awansów gminy, a szczególnie miasta, ale raczej od nadmiaru nieodwołalnych porażek. Ucho może się nawet urwać od ich ciężaru. Przykłady pierwsze z brzegu…

 • Styczeń 2017 – wniosek o ponad 10 mln zł na budowę krytej pływalni przepada w urzędzie marszałkowskim z powodu braków formalnych.
 • Styczeń 2017 – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Stoszowice zgarnia niemal 2 mln zł, a Gmina Kamieniec Ząbkowicki ponad 1,5 ml zł na projekty wodociągowo-kanalizacyjne. Wnioski Gminy Ząbkowice Śląskie przepadają z powodu niskiej oceny.
 • Luty 2017 – kwota 3,3 mln zł na budowę krytego basenu przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „zawisła” ze względu na wniosek gminy o przedłużenie terminu realizacji inwestycji, na co ministerialni urzędnicy nie wyrazili zgody.
 • Luty 2017 – wśród dotacji przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zabezpieczanie i konserwowanie zabytków nie ma żadnej kwoty dla Gminy Ząbkowice Śląskie. 400 tys. zł otrzymują na szczęście dwaj inni wnioskodawcy z terenu gminy.
 • Luty 2017 – Gmina Bardo pozyskuje ponad 2,3 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, gdzie powstanie Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dwa miesiące wcześniej na sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich upada wniosek radnego Wojciecha Maja, aby z własnego budżetu przeznaczyć 250 tys. zł na poprawę oferty inwestycyjnej Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie infrastruktury technicznej na terenie istniejącej strefy ekonomicznej przy ul Kamienieckiej oraz planowanej strefy przy ul. Cukrowniczej.
 • Marzec 2017 – urząd marszałkowski przydziela pokaźne sumy pomocy na rewitalizację zabytków w Powiecie Ząbkowickim. Ponad 4,7 mln zł trafia do Kamieńca Ząbkowickiego, a ponad 2 mln zł do Srebrnej Góry. Nic nie trafia do Ząbkowic Śląskich.
 • Marzec 2017 – z puli środków sejmiku dolnośląskiego Gmina Ząbkowice pozyskuje 20 tys. zł na kolejny etap zabezpieczenia murów miejskich przy ul. Henryka Sienkiewicza, podczas gdy do Gminy Stoszowice z tej samej puli trafia łącznie 70 tys. zł na tamtejsze zabytki.
 • Marzec 2017 – nieco ponad 113 tys. zł sejmik dolnośląski przyznaje Gminie Ząbkowice Śląskie na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Koziniec, podczas gdy na analogiczne zadanie w jednej z miejscowości Gmina Złoty Stok otrzymuje ponad 163 tys. zł.
 • Marzec 2017 – na projekty termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Bardo zdobywa ponad 2,4 mln zł, Gmina Stoszowice ponad 2,2 mln zł, a Gmina Złoty Stok prawie 600 tys. zł Jedynym beneficjentem z Gminy Ząbkowice Śląskie jest spółka komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej, która samodzielnie napisała wniosek i otrzymała ponad 310 tys. zł na poprawę wydajności energetycznej własnej siedziby.
 • Kwiecień 2017 – z powodu nieprawidłowo sporządzonych wniosków Gmina Ząbkowice Śląskie nie otrzyma ponad 1,4 mln zł na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, podczas gdy profesjonalnie napisana aplikacja gmin Bardo i Złoty Stok (oraz dwóch innych gmin spoza powiatu) oceniona pozytywnie i jest szansa na zdobycie ponad 10 mln zł, z czego mniej więcej połowa może trafić do Barda.
 • Kwiecień 2017 – tym razem obrazek. Pan Burmistrz i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej pozują na tle Krzywej Wieży. Wpis przy zdjęciu zamieszczonym na facebooku brzmi: „Nie robimy sobie jaj 🙂 – Kochamy Ząbkowice Śląskie!!!” Pod zdjęciem prawie 700 reakcji – wszystkie pozytywne.