XXI wiek, 13 rok, 4 miesiąc i jego 4 dzień. To dobry czas, aby zacząć coś nowego, a więc coś wykreować.

Wiek XXI jest epoką kreatywności. Nie jakże modne innowacje, czyli przerabianie starego na nowe. Nie konsumpcja, która uszami z hukiem wychodzi, choć przez oczy weszła w minionym wieku z wielkim blaskiem. I nawet sieć przestanie być targowiskiem próżności, lecz już staje się nowym kontynentem. Kontynentem kreacji, do którego warto dotrzeć, aby nie stać się dusznym zaściankiem.

VVENA.PL to wyprawa na kontynent kreatywności. Tu jest miejsce dla tych, którzy tworzą. Także dla tych, którzy twórczość podziwiają i wspierają. VVENA.PL to sieciowe poszukiwanie i znajdowanie kreatywnych osób i zespołów chcących zakomunikować światu o sobie. VVENA.PL to odnajdowanie przez sieć tego, co wzbudza podziw dzięki swej niepowtarzalności. VVENA.PL jest sposobem na udział w realizacji tego, co świat dopiero dostanie.

Zapraszam więc do wspólnej podróży ku temu, co powstaje. Podróży do tych, którzy tworzą. Wyprawy po tych, którzy twórczość doceniają i w nią chcą zainwestować. VVENA.PL jest po to, abyś spełniał swój pomysł.

Tekst opublikowany na Portalu VVENA.PL z datą 04.04.2013. Fot: Dorota Nowicka