Profesjonalny pod względem zawartości merytorycznej. Wyjątkowy ze względu na koncentrację informacji historycznej i jej ujęcie w tekstach oraz ikonografii. W warstwie edytorskiej podnosi poprzeczkę na bardzo wysoki poziom. Tylko w takich superlatywach można mówić o zeszycie nr 17 atlasu historycznego miast polskich, którego monograficzny, tematem są Ząbkowice Śląskie. Dotąd nie mieliśmy tak starannie przygotowanej i rewelacyjnie wydanej publikacji o naszym mieście.

„Atlas historyczny Ząbkowic Śląskich” to dzieło wielkoformatowe, mieszczące się na zaledwie ponad 50 stronach, wydane w językach polskim i angielskim. Zawiera na odrębnych arkuszach prawie 40 planów. W części tekstowej znajdujemy kilkadziesiąt grafik i zdjęć (o fenomenalnej ostrości), bardzo bogatą bibliografię i mnóstwo przypisów. Promocja wydawnictwa, które zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”, odbyła się dzisiaj w sali reprezentacyjnej ząbkowickiego Ratusza. Spotkanie poprowadził regionalista Jerzy Organiściak, którego zaangażowanie było bardzo pomocne w podjęciu działań badawczych przez zespół, którym kieruje prof. Rafał Eysymontt. Wydawcą dzieła jest Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wraz liderem zespołu na spotkanie z miłośnikami naszego miasta przybyli pozostali współautorzy atlasu – wrocławscy naukowcy: prof. Mateusz Goliński, dr Radosław Gliński i dr Marcin Siehankiewicz.

Przybyli mogli dowiedzieć się, że Ząbkowice Śląskie znalazły się w elitarnym „klubie” polskich miast, które zostały objęte projektem badawczym nakierowanym na drobiazgowe opracowanie wszelkich dostępnych źródeł ukazujących historycznie zmieniający się kształt przestrzeni miejskiej. Ciekawym aspektem rozmowy, jaka wywiązała się podczas spotkania, były warstwy piwniczne pod budynkami w centrum miasta. Ich eksploracja ujawniła bowiem nieznane dotąd informacje o funkcjach zabudowy miejskiej. O tym wątku, poza gośćmi spotkania, mówił Michał Rudnicki, który jest znanym pasjonatem ząbkowickich zakątków i skarbów.

WIĘCEJ NA ZĄBKOWICE4YOU.PL